Dokumenter vedr. diagnosering

1988_Foreman & Croft – utdrag

1996 Tvistenemd for nakkeskader  avtalen mellom……

2000 Lægeforeningens arsmelding side 15 ang tvistenemnd for nakkeskadde.

2003 Den norske_lægeforenings retningslinjer for vurdering av nakkeskader.