Har du opplevd at legen har manglet viktig informasjon om din helse?