LFN Østfold årsmøte

Publisert i LFN Østfold | Skriv en kommentar

Årsmøte Hordaland

Publisert i LFN Hordaland | Skriv en kommentar

LFN Nordland – årsmøte

LFN Nordland holder årsmøte tirsdag 06. mars kl. 18.00

på Krambua Kafe i Løpsmarka.

Publisert i Uncategorized | Skriv en kommentar

Pårørendeundersøkelsen 2018

Nå har du sjansen!
Fortell oss om din situasjon som pårørende, så skal vi kjempe for at hverdagen din blir enklere.

Ta undersøkelsen nå (6 min)

Undersøkelsen er helt anonym.

Det finnes over 800 000 pårørende i Norge. De tar vare på foreldre, barnet sitt, søsken eller andre.

Allikevel blir pårørende blir sjelden spurt: “Hvordan har du det egentlig?” eller “Hvordan kan vi gjøre hverdagen din enklere?”

Det er store mørketall. Arbeidslivet og velferdssamfunnet vårt er alt for lite tilpasset til pårørende. Derfor er det EKSTRA viktig at du som pårørende svarer, så vi kan stå sammen for de stemmene som ikke blir hørt.

Målet? En nasjonal strategi som gjør DIN hverdag som pårørende enklere.

Norge må få en nasjonal strategi for å gjøre hverdagen enklere for pårørende.
Den eneste måten vi kan lage det – er hvis vi vet hvordan hverdagen er for pårørende.

Jo flere som svarer – jo mer må politikerne høre på oss.

I fjor svarte 3127 på undersøkelsen – i år er målet enda høyere. Klarer vi det, ligger det en enormt mye større tyngde i stemmene til de som deltar.

Astrid fra Hospiceforum og Natasha fra Foreningen for barnepalliasjon – FFB fikk rapporten fra 2016.

Slik brukes svarene

Undersøkelsen er helt anonym. Svarene analyseres og settes sammen i en årlig rapport.

Her fremhever vi pårørendes kommentarer og forslag til løsninger frem.

Les mer om pårørendealliansen 

 

Har du flere spørsmål?

Vi svarer gjerne på spørsmål. Kontakt oss på facebook her, eller send mail.

Telefon: +47 917 53 806
ava@parorendealliansen.no
agt@parorendealliansen.no

 

Publisert i Helse, Politikk | Skriv en kommentar

Dagsseminar LFN Østfold

Flere opplysninger finner du her. 

 

Publisert i LFN Østfold | Skriv en kommentar

Ønsker innspill på pasientforløp og ventetider

Hva skal til for at du som pasient skal føle deg trygg på at spesialisthelsetjenesten tar deg inn i tide – og følger opp behandlingen til rett tid? Dette ønsker vi svar på for å vurdere behov for endringer i regulering av pasientforløp og ventetider.

Helsedirektoratet har fått i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å utrede og skissere alternative modeller for regulering av pasientforløp og registrering av ventetider i spesialisthelsetjenesten. Spesialisthelsetjenesten omfatter blant annet sykehus, distriktspsykiatriske sentre (DPS) og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).

– Målet er å få på plass et system som gir pasientene gode, sikre og forutsigbare pasientforløp. Det inkluderer å forbedre kvalitet på registreringen, og minske variasjon mellom sykehus og regioner, sier divisjonsdirektør Johan Torgersen i Helsedirektoratet.

Helsedirektoratet skal levere sin rapport til Helse- og omsorgsdepartementet innen 2. juli 2018.

I arbeidet med utredningen ønsker Helsedirektoratet å høre fra deg som er engasjert i hvordan spesialisthelsetjenesten bør innrette seg for å sørge for at alle som har behov for helsehjelp får det innen forsvarlig tid.

Til deg som er eller har vært pasient/pårørende i spesialisthelsetjenesten

  • Hva er viktig for deg dersom du har behov for helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
  • Hva kan gjøres for at du skal føle deg godt ivaretatt og trygg på at du vil motta den helsehjelpen du har behov for til riktig tid?
  • Hvilke krav bør helsemyndighetene stille til spesialisthelsetjenesten for å sikre at du får den hjelpen du trenger til riktig tid?

Til deg som er helsepersonell og/eller leder i helsetjenesten

  • Hva er viktig for deg for at du skal få gitt pasientene nødvendig helsehjelp til riktig tid?
  • Hvordan kan spesialisthelsetjenesten legge pasientforløpet best mulig til rette for at pasienten får god helsehjelp til riktig tid?
  • Hvilke krav bør helsemyndighetene stille til spesialisthelsetjenesten for å sikre at pasientene får den hjelpen de trenger til riktig tid?

Innspill gis ved å fylle ut dette skjemaet (questback.com)

Mottatte innspill behandles anonymt, og det vil ikke gis tilbakemelding på det enkelte innspill.

Det er viktig at tilbakemeldingene ikke inneholder personidentifiserende informasjon eller helseopplysninger. Innspill som inneholder slik informasjon vil bli slettet uten videre behandling eller tilbakemelding.

Eventuelle spørsmål vedrørende oppdraget kan rettes til e-post on.tetarotkeridesleh@tegardpposditetnev.

24.01.2018 11:16

 

Publisert i Uncategorized | Skriv en kommentar

Er du nakkeskadd? Vi kan hjelpe deg!

Landsforeningen for nakkeskadde er en interesseorganisasjon etablert og ledet av nakkeskadde.Vår målsetting er å hjelpe våre nakkeskadde medlemmer til å komme tilbake til et så fullverdig liv som mulig.  Innmeldingsskjema finner du her

Publisert i Uncategorized | Skriv en kommentar

Forskrift om behandlingsreiser til utlandet (klimareiser)

Ny forskrift om behandlingsreiser i utlandet trer i kraft fra 01.01.2018.

Les saken her. 

Publisert i Helse | Skriv en kommentar

LFN HOVEDSTYRE ÅRSMØTE

LFN holder årsmøte mandag 19. mars

kl. 12.00 i

Galleriet i NHF sine lokaler i Schweigaardsgt 12,  Grønland, Oslo

 

Publisert i Uncategorized | Skriv en kommentar

LFN Nordland holder kaffemøte i Mo i Rana 23.november.

LFN Nordland holder medlemsmøte i Mo i Rana 23. november kl. 12.00 i Bakeribygget i Mo i Rana.

Styret vil være til stede.

Velkommen.

Publisert i LFN Nordland | Skriv en kommentar