Abbonnement på nakkenytt

Årsabonnement kan bestilles via vår hjemmeside eller pr. tlf. 977 29 502.

Medlemsbladet vil alltid bli tilsendt annonsører i forbindelse med utsendelse av regning.

 

Ditt navn:         __________________________

Adresse:           __________________________

Postnr.              ________ Sted______________

 

Sendes til Landsforenningen for nakkeskadde    eller   ved e-post til Jon Birger Eldevik

Postboks 9217, Grønland

                     0134  OSLO