Trøndelag

LFN Trøndelag             (Tilknyttet NHF Region Trøndelag)

Intet lokalstyre for tiden – Kontakt via Regionkontoret)

En kontaktperson kan kontaktes for informasjon om foreningen.

Kontakt

Kontaktperson:              Randi S. Gilles

Adresse:                         Bergsgjerdvegen 60, 7074 Spongdal

Tlf./mob.:                       93 24 98 31