Ventetider i spesialisthelsetjenesten

​I rapporten Alternative modeller for regulering av pasientforløp og registrering av ventetider i spesialisthelsetjenesten, skisseres tre ulike modeller:

  • Modell A legger til grunn at frist innfris ved første oppmøte i spesialisthelsetjenesten. Modellen tilsvarer i hovedsak dagens modell, men skillet mellom utredning og behandling ved fristfastsettelse faller bort. Alle pasienter som gis rett til helsehjelp i spesialisthelsetjenesten, skal få en individuell frist for seneste oppstart av helsehjelpen.
  • Modell B legger opp til at alle pasienter får en rett til første oppmøte innen et bestemt antall måneder, eksempelvis 3 eller 4 måneder. Dersom fristen overskrides, kontaktes Helfo for formidling av helsehjelp et annet sted, og sykehuset betaler. Dersom det er
    • behov for mer enn ett oppmøte, skal det avtales dato for neste oppmøte før pasienten forlater sykehuset. Tilsvarende for ytterligere oppmøter.
    • Modell C legger opp til at pasientens rett til at helsehjelpen starter innen en frist, avvikles. Det tas utgangspunkt i at de regionale helseforetakene har ansvaret for å sikre gode og forsvarlige pasientforløp. Modellen fremhever også bruk av kontinuerlig kvalitetsforbedring i tjenesten for å få gode pasientforløp. Det introduseres andre mekanismer der formålet er å sikre at pasientene ikke skal komme dårligere ut enn i dagens modell, blant annet innføring av forløpsplan og serviceerklæring.

    Her kan du lese rapporten.

  • Rapporten er utarbeidet på oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet, og departementet har besluttet å sende rapporten på tre måneders høring med høringsfrist 2. oktober 2018. Her kan du lese høringsbrevet.
Dette innlegget ble publisert i Helse, Nyheter. Bokmerk permalenken.