ESA: Norge ikke flink nok til å sende pasienter til utlandet på statens regning

Norge bryter EUs regler for fri flyt av helsetjenester, ifølge overvåkingsorganet ESA.

Norske myndigheter har gjort det for vanskelig for borgerne å søke sykehusbehandling i andre EØS-land. EØS-tilsynet ESA åpner derfor sak mot Norge for brudd på EØS-reglene.

Det går fram av en pressemelding fra ESA onsdag.

Blant annet slår tilsynet ned på at norske pasienter ikke selv kan bestille behandling på et sykehus i utlandet når fristen for behandling i Norge er utløpt.

ESA har mottatt en rekke klager på Norges praksis og har funnet flere forhold som ikke er i tråd med reglene.

Generelt er ikke det norske systemet så klart, tydelig og presist som EØS-reglene for pasientrettigheter krever, mener ESA.

De norske reglene sikrer dessuten ikke at det som er anerkjent i internasjonal medisin, blir tatt tilstrekkelig hensyn til når nytten av en medisinsk behandling i et annet EØS-land blir vurdert.

Helse inngår i EUs og dermed EØS-avtalens regler om fri flyt av tjenester.

Dagens grunngitte uttalelse er det andre skrittet i en formell traktatbruddsprosedyre mot Norge. Norske myndigheter har nå to måneder på å svare og uttrykke sitt syn. ESA kan til slutt velge å ta saken til EFTA-domstolen.

Debatten om Norge skal slutte seg ordninger som gjør at helsetjenester skal inngå i tjenestereglene i EØS-avtalen, er lang. Blant annet vedtok LO-kongressen i 2009 å gå imot.

Også innad i EU var helsetjenester som handelsvare så omstridt, at Kommisjonen trakk helse ut av tjenestedirektivet for å få det gjennom. Deretter fremmet de et eget direktiv om helsetjenester.

I Stortinget i mai 2007 sa daværende nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen (Ap) at Fremskrittspartiet, ikke helsedirektivet, er en trussel mot helsevesenet.

Les også:  Nå blir det shopping av helse i utlandet

ABCnyheter 20.09.2017

Dette innlegget ble publisert i Helse. Bokmerk permalenken.