Flere får behandling ved poliklinikkene

Om lag 193 000 pasienter ble behandlet i det psykiske helsevernet for voksne i 2016. Dette tilsvarer 4,7 prosent av befolkningen på 18 år og eldre mot 4,4 prosent i 2011. Størst er økningen ved poliklinikkene.

Justert for befolkningsvekst har antall oppholdsdøgn ved institusjonene i psykisk helsevern for voksne blitt redusert med 54 prosent siden 1998. Antall utskrivninger økte likevel med 50 prosent. Siden 2011 har det her vært en svak nedgang.

Siden 1998 har antallet konsultasjoner ved poliklinikkene blitt nær tredoblet (176 prosent vekst). Tallet er justert for økningen i folketallet. Antallet konsultasjoner hos avtalespesialistene har holdt seg relativt stabilt de siste årene.

-Det har vært en målsetting å forskyve behandlingsaktiviteten fra døgnavdelinger til poliklinisk og ambulant virksomhet, sier avdelingsdirektør Gitte Huus i Helsedirektoratet.

To tredjedeler av pasientene blir behandlet for nevrotiske eller affektive lidelser. Andel pasienter med schizofreni-diagnose er 7 prosent, men står for en større andel både av oppholdsdøgn (37 prosent) og konsultasjoner ved poliklinikkene (18 prosent), noe som gjenspeiler et stort behov for tjenester til denne gruppen pasienter. Få av disse pasientene blir behandlet hos private spesialister.

Ungdom i alderen 15 til 19 år er den gruppen som i størst grad er i kontakt med det psykiske helsevernet. Nær 12 prosent av kvinnene i 15-19 årsalderen var i 2016 i kontakt med spesialisthelsetjenesten. Pasientandelen synker deretter med økende alder.

Analysene presenteres i notatet Pasienter og behandlingsaktivitet i psykisk helsevern voksne, som er en del av Helsedirektoratets prosjekt SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2016.

Helsedirektoratet 11.08.2017 10:00.

Dette innlegget ble publisert i Helse. Bokmerk permalenken.