Presseinvitasjon: Ventetider for helsehjelp i spesialisthelsetjenesten

Onsdag 3. mai kl. 14.00 presenterer Helsedirektoratet en utredning om ventetider i spesialisthelsetjenesten. Helse- og omsorgsminister Bent Høie vil være til stede.

Redusert ventetid og raskere behandling i spesialisthelsetjenesten er en av de viktigste ambisjonene for helsetjenesten. I 2016 ble det stilt spørsmål ved om pasienter ble tatt av ventelisten uten en reell start på pasientforløpet og om hvorfor andelen pasienter som ble avvist av spesialisthelsetjenesten hadde økt siden 2012.

Helse- og omsorgsdepartementet ba derfor Helsedirektoratet om å gjøre en gjennomgang av disse forholdene. I tillegg ønsket HOD en vurdering av i hvilken grad regelverket praktiseres likt og få forslag til eventuelle tiltak for forbedring.

Utredningen baserer seg på dataanalyser av statistikk fra Norsk pasientregister, gjennomgang av journaler fra fire helseforetak og direkte informasjonsinnhenting fra fagfolk og helseledere i sykehusene. Helsedirektoratet presenterer to hovedtiltak som vi mener må til for å forbedre og forenkle tilgangen til spesialisthelsetjenesten.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie vil være til stede under presentasjonen.

Dato: Onsdag 3.mai kl. 14.00 – 15.00

Sted: Helsedirektoratet, Auditoriet – Universitetsgt. 2, Oslo

Gjennomgangen vil bli streamet på https://www.youtube.com/user/helsedir

Dette innlegget ble publisert i Uncategorized. Bokmerk permalenken.