Krav til spesialisering for leger i kommunene

Leger som ansettes i eller inngår avtale med kommunen fra 1. mars 2017 må være spesialister i allmennmedisin eller under spesialisering.

Sideinnhold

​Dette følger av ny forskrift om kompetansekrav for leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten (lovdata.no).

Utbetaling av trygderefusjon

Med det nye kompetansekravet kommer det også nye ordninger for utbetaling av trygderefusjon for leger under spesialisering. Kommunen skal melde fra til Helfo når det er inngått avtale med en lege om oppstart i spesialisering, eller ved inngåelse av vikariater. Dette vil danne grunnlaget for om legen har rett til trygderefusjon.

Helsedirektoratet vil ikke lenger registrere nye veiledningsavtaler, kun forlengelse av avtaler inngått før 1. mars 2017. Leger som ikke har inngått veiledningsavtale før fristen vil heller ikke få innvilget godkjenning som allmennlege, men må starte i spesialistutdanning.

Unntak fra spesialiseringskravet

Ikke alle leger i kommunen er omfattet av det nye spesialiseringskravet. Unntak gjelder leger som:

  • allerede er godkjente allmennleger
  • før 1. mars 2017 har inngått veiledningsavtale med kommunen
  • 1. mars 2017 har en fastlegehjemmel
  • har stilling ved kommunal legevakt og yter helsehjelp etter helse- og omsorgstjenesteloven
  • har permisjon fra fastlegehjemmel eller kommunal legevakt

Nyttige lenker

HELSEDIREKTORATET 22.02.2017 15:36

Dette innlegget ble publisert i Helse, Nyheter, Politikk. Bokmerk permalenken.