På tide å ta grep om muskel- og skjeletthelsen

På tide å ta grep om muskel- og skjeletthelsen – Debatt og kronikk – Dagens Medisin

WHO Europa ber alle land om å sette i gang tiltak for å bedre muskel- og skjeletthelsen – den største årsaken til uførhet i Europa. På tide å ta grep om muskel- og skjeletthelsen – Debatt og kronikk – Dagens Medisin

Innlegg: Jakob Thor Einar Holmgard, leder av Rådet for Muskelskjeletthelse

VERDENS helseorganisasjon (WHO) Europa ber i sin nye handlingsplan for forebygging og kontroll av ikke-smittsomme sykdommer, om at alle land i Europa iverksetter en rekke konkrete tiltak for å fremme og bedre muskel- og skjeletthelsen.

Rådet for Muskelskjeletthelse forventer at vedtaket som nettopp ble fattet i Regional komité for Europa, nå blir fulgt opp av helsemyndighetene i Norge.

HOVEDÅRSAK TIL UFØRHET. Rådets moderorganisasjon, Global Alliance for Musculoskeletal Health, har aktivt støttet WHOs arbeid med handlingsplanen og bidratt med data og andre innspill.

WHO Europa stadfester i rapporten at muskel- og skjelettsykdommer, -skader og -plager (MUSSP) nå er største årsak til uførhet i Europa og angår alle aldersgrupper.

AKTIV INNSATS. God muskel- og skjeletthelse fremheves i rapporten som en sentral forutsetning for mobilitet, økonomisk selvstendighet og aktiv sunn aldring. Gjennom fysisk aktivitet bidrar god muskel- og skjeletthelse til forebygging av ikke-smittsomme sykdommer som fedme, diabetes og hjerte- og karsykdommer.

Rapporten fremhever tidlig intervensjon, rask behandling og tilgang på god rehabilitering som avgjørende faktorer for å bedre muskelskjeletthelsen. Tiltak må pasient tilpasses og det tilstrebes tverrfaglighet og redusert forbruk av medikamenter.

WHO Europa peker på at aktiv innsats for bedre muskelskjeletthelse vil understøtte målene i en rekke av WHO sine tidligere handlingsplaner for andre helseområder.

HVA KAN VI GJØRE? Her er noen eksempler på aktuelle tiltak som WHO anbefaler:
– arbeid for økt fysisk aktivitet i alle aldersgrupper
– arbeid for å redusere overvekt. – aktiv skadeforebygging
– arbeid for å gjennomføre aktiviteter for en livslang bedring av muskel- og skjeletthelsen, ved å iverksette tiltak og gi støtte til aktiviteter for barn og ungdom, barnehage og skolehelseprogrammer
– økt fokus på muskel- og skjeletthelse på arbeidsplassen og at det iverksettes helsefremmende tiltak på arbeidsplassen
– systematisk arbeid for en bedre muskel- og skjeletthelse blant eldre som bor hjemme og på institusjon
– skolering og utdanning av helsepersonell med spesialkompetanse på muskel- og skjelett
– og tidlig intervensjon for å gjenopprette og opprettholde god funksjonsevne, hvor målsettingen bør være økt bevissthet om egen muskel- og skjeletthelse.

TA GREP! The Global Alliance for Musculoskeletal Health og Rådet for Muskelskjeletthelse oppfordrer – med referanse til rapporten – om at alle land i Europa erkjenner behovet for nye tiltak.

Da kan vi bli i bedre stand til å møte de store utfordringene som økt funksjonshemming på grunn av muskel og skjelett, sykdommer og plager, vil medføre fremover.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Kronikk og debatt, Dagens Medisin 16/2016

Dette innlegget ble publisert i Uncategorized. Bokmerk permalenken.