Månedlig arkiv: juni 2016

Publisert i Uncategorized | Skriv en kommentar

Erstatning for utgifter etter en nakkeskade

Erstatning for utgifter utmåles i to poster. For det første skal skadelidte ha dekket sine påførte ekstrautgifter i perioden fra skadetidspunktet og frem til oppgjøret skjer. Dernest skal dekkes fremtidige ekstrautgifter fra oppgjøret og fremover i tid til kostnadene opphører. … Les videre

Publisert i Forsikring | Skriv en kommentar

Spørsmål Ketil Kjenseth (V): Vil statsråden ta initiativ til å utrede investering i og kompetanse knyttet til en såkalt åpen MR-maskin i Norge?

NRK omtalte 11. juni en pasient som har gått med store nakkesmerter i 19 år etter en arbeidsulykke. Pasienten opplevde å ikke få en diagnose, mange ulike råd og behandlinger og som siste utvei fra norske helsevesen ble det foreslått … Les videre

Publisert i Uncategorized | Skriv en kommentar

Forverring av arbeidsevnen ga gjenopptak av erstatningssak

Viktig dom om gjenopptak av erstatningssak! Vår klient ble skadet i en trafikkulykke ved Elverum i 1996. Hun inngikk et par år senere en avtale med If om et oppgjør på kr 50.000 som «fullt og endelig». Etter hvert falt … Les videre

Publisert i Uncategorized | Skriv en kommentar

Høringsinnspill til Nasjonal faglig retningslinje for utredning og behandling av TMD (tyggemuskulatur- og kjeveleddsplager)

I innledningen står det at mandatet for dette retningslinjearbeidet er del av et større oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet, beskrevet i oppdragsbrev til Helsedirektoratet datert 1.3.2012. Landsforeningen for nakkeskadde (LFN) har vært invitert inn i referansegruppene for både denne retningslinja … Les videre

Publisert i Uncategorized | Skriv en kommentar

NAKKESKADER – Er du i tvil, så er skaden alvorlig!

NAKKESKADER: Skader i nakken skal/bør tas alvorlig, da dette er et skadeområde som kan medføre inntil alvorlige problemer i både nerverøtter og ryggmarg. Les saken her. Trim.no 29.05.2016  

Publisert i Uncategorized | Skriv en kommentar

En av fire med funksjonsnedsettelse slutter i jobb på grunn av digitale barrierer

I en undersøkelse Deltasenteret har gjennomført kommer det fram at 26 prosent har valgt eller blitt tvunget til å avslutte et arbeidsforhold som følge av digitale barrierer. I tillegg viser undersøkelsen at kun én person har fått prøve de de … Les videre

Publisert i Politikk | Skriv en kommentar