Månedlig arkiv: oktober 2013

Nytt bilbelte gjør det mindre vondt å krasje

En ny type sikkerhetsbelte reduserer kreftene man blir utsatt for ved kollisjon. Les saken Aftenposten 13.09.2013

Publisert i Nyheter | Skriv en kommentar

Flere hundre kan kreve erstatning etter trafikkulykker

Trafikkskadede kan nå kreve oppreisning fra staten dersom gjerningsmannen ikke har gjort opp for seg. Personskadeforbundet tror mange ofre ikke får det med seg. – Les saken NRK 11.09.2013

Publisert i Nyheter | Skriv en kommentar

Trening, kognitiv intervensjon eller operasjon?

En randomisert studie som sammenliknet avstivningsoperasjon med kognitiv intervensjon og trening ved kroniske ryggsmerter, fikk stor oppmerksomhet etter at den ble publisert i Spine i 2003 (1). Resultatene ble ikke bare diskutert i fagmiljøet. Det store økonomiske tidsskriftet Forbes omtalte … Les videre

Publisert i Helse | Skriv en kommentar

Med fokus på funksjonsvurdering av pasienter med ryggplager

Fysioterapeuter tar i bruk kategoriseringsverktøy, spørreskjema og funksjonstester for å kartlegge, undersøke og vurdere funksjon og funksjonsendring over tid hos sine pasienter. Gjennom Fond til etter- og videreutdanning ble vi tildelt prosjektmidler for å undersøke måleegenskaper ved sentrale måleinstrumenter som … Les videre

Publisert i Helse | Skriv en kommentar

Økt satsing på forskning i sykehusene

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2014 å øke bevilgningen til helseregionene med 100 millioner kroner for å styrke forskning i sykehusene. – Forskning ved sykehusene er nødvendig for å sikre et kvalitativt godt, trygt og oppdatert diagnostikk- og behandlingstilbud til … Les videre

Publisert i Nyheter | Skriv en kommentar

Økt pasientbehandling

Regjeringen foreslår å styrke sykehusenes økonomi med 2,4 milliarder kroner i statsbudsjettet for 2014, sammenliknet med saldert budsjett for 2013. Styrkingen legger til rette for en aktivitetsvekst på opp mot 2,3 prosent. Det er den høyeste budsjetterte aktivitetsveksten noensinne for … Les videre

Publisert i Nyheter | Skriv en kommentar

Styrker legevakten med 50 millioner kroner

Regjeringen foreslår å styrke legevakten med 50 millioner kroner i statsbudsjettet for 2014. Midlene skal gå til å heve kvaliteten og kompetansen i legevakten. – Legevakten er en sentral og viktig tjeneste for befolkningen i Norge. Det er avgjørende å … Les videre

Publisert i Nyheter | Skriv en kommentar

Uføre kan tape inntil 25.000

Regjeringen: – Berører bare dem som skulle bli uføre etter 2015 Et lovforslag fra arbeidsminister Anniken Huitfeldt (Ap) kan kutte uførepensjonen for stat og kommuneansatte med inntil 25.000 kroner årlig, mener Unio og KLP. Les saken. VG 08.20.2013

Publisert i Nyheter | Skriv en kommentar

Utvalg skal utrede akutt helsehjelp utenfor sykehus

Regjeringen oppnevnte i dag et offentlig utvalg som skal utrede et helhetlig system for håndtering av akutte sykdommer og skader utenfor sykehus. Utvalget skal ledes av fylkesmann Ann-Kristin Olsen. Les saken.  Pressemelding 04.10.2013  – nr. 33/2013  Helse- og omsorgsdepartementet  

Publisert i Nyheter | Skriv en kommentar

Forsker på kroniske smerter

Denne uken startet leger og forskere arbeidet med å undersøke 525 personer, målet er å finne ut hvorfor tre av ti oppgir at de sliter med kroniske smerter. Les mere    nrk.no/trondelag 03.10.2013

Publisert i Nyheter | Skriv en kommentar