Månedlig arkiv: oktober 2013

Trening, kognitiv intervensjon eller operasjon?

En randomisert studie som sammenliknet avstivningsoperasjon med kognitiv intervensjon og trening ved kroniske ryggsmerter, fikk stor oppmerksomhet etter at den ble publisert i Spine i 2003 (1). Resultatene ble ikke bare diskutert i fagmiljøet. Det store økonomiske tidsskriftet Forbes omtalte … Les videre

Publisert i Helse | Skriv en kommentar

Med fokus på funksjonsvurdering av pasienter med ryggplager

Fysioterapeuter tar i bruk kategoriseringsverktøy, spørreskjema og funksjonstester for å kartlegge, undersøke og vurdere funksjon og funksjonsendring over tid hos sine pasienter. Gjennom Fond til etter- og videreutdanning ble vi tildelt prosjektmidler for å undersøke måleegenskaper ved sentrale måleinstrumenter som … Les videre

Publisert i Helse | Skriv en kommentar

Økt satsing på forskning i sykehusene

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2014 å øke bevilgningen til helseregionene med 100 millioner kroner for å styrke forskning i sykehusene. – Forskning ved sykehusene er nødvendig for å sikre et kvalitativt godt, trygt og oppdatert diagnostikk- og behandlingstilbud til … Les videre

Publisert i Nyheter | Skriv en kommentar

Økt pasientbehandling

Regjeringen foreslår å styrke sykehusenes økonomi med 2,4 milliarder kroner i statsbudsjettet for 2014, sammenliknet med saldert budsjett for 2013. Styrkingen legger til rette for en aktivitetsvekst på opp mot 2,3 prosent. Det er den høyeste budsjetterte aktivitetsveksten noensinne for … Les videre

Publisert i Nyheter | Skriv en kommentar

Styrker legevakten med 50 millioner kroner

Regjeringen foreslår å styrke legevakten med 50 millioner kroner i statsbudsjettet for 2014. Midlene skal gå til å heve kvaliteten og kompetansen i legevakten. – Legevakten er en sentral og viktig tjeneste for befolkningen i Norge. Det er avgjørende å … Les videre

Publisert i Nyheter | Skriv en kommentar

Utvalg skal utrede akutt helsehjelp utenfor sykehus

Regjeringen oppnevnte i dag et offentlig utvalg som skal utrede et helhetlig system for håndtering av akutte sykdommer og skader utenfor sykehus. Utvalget skal ledes av fylkesmann Ann-Kristin Olsen. Les saken.  Pressemelding 04.10.2013  – nr. 33/2013  Helse- og omsorgsdepartementet  

Publisert i Nyheter | Skriv en kommentar