Daglig arkiv: 12/04/2013

Klarere rettigheter for pasientene

Pasientene skal få raskere og mer konkrete tilbakemeldinger fra sykehusene. Det er et av målene med Helse- og omsorgsdepartementets forslag til endringer i pasient- og brukerrettighetsloven. Helse- og omsorgsdepartementet 12.04.2013

Publisert i Nyheter | Skriv en kommentar